Harpestreng - le plus ancien livre de cuisine danois

La Transkription est:

De cibo qui dicitur koken wan honer
Man skal görae
en grytae af degh. oc skaer et
höns thaer .i. alt .i. styki. oc latae
thaer .i. spaek wael skoren sum aerter.
pipaer oc komiaen oc aeggi blomae.
wael slaghaen maeth safran. oc takae
thaen grytae oc latae bakae .i. en ofn.
Thaet hetaer kokaen wan honer.