Elucidarius: The Earliest Danish Paternoster

The transcription reads:

Wor father ther i
hymaerighae aer. helliest aer tith
naffn, thil kommae tith righae.,
tyn williae skal waerae saa paa.
iordhen som i hymmelen, Gyff oss
i daw worth daulighae brödh.,
Oc forlath oss worae brothae sosom
wi forlathae them ther woss om
moth brydhae, Oc ledh woss ey
i frestelsae, Men frels woss aff
alth onth Amen